Задание 2 - § 53. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца - Глава 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

zoom-minus zoom-plus
Задание можно двигать вправо/влево

8-fizika-av-peryshkin-2013--glava-2-elektricheskie-yavleniya-53-nagrevanie-provodnikov-elektricheskim-tokom-zakon-dzhoulya-lentsa-2.jpg

×
Loading...