Основные признаки предложения - ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА - СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

×
Loading...